Persoonsgegevens die worden verwerkt

Magnesium Health Wellness kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Magnesium Health Wellness , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Magnesium Health Wellness verstrekt. Magnesium Health Wellness kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Magnesium Health Wellness verwerkt zijn:

 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Bedrijfsnaam
 • Rekeningnummer bij automatische incasso producten/diensten

Waarom Magnesium Health Wellness gegevens nodig heeft

Magnesium Health Wellness verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Magnesium Health Wellness kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

 • Offertes
 • Facturen
 • Belangrijke mededelingen
 • Verwerken van bestellingen

Hoe lang Magnesium Health Wellness gegevens bewaart

Magnesium Health Wellness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen lopende overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard (tenzij anders wettelijk verplicht). Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Delen met anderen

Magnesium Health Wellness verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • Boekhouding (zoals bijv. facturen)
 • Het aanbieden van advertenties die het beste bij u als bezoeker passen

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Magnesium Health Wellness worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden bijgehouden middels Google Analytics

Magnesium Health Wellness gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Google Analytics

Magnesium Health Wellness maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van Magnesium Health Wellness zijn in de Google zoekresultaten.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Magnesium Health Wellness te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Magnesium Health Wellness heeft hier geen invloed op.

Bedrijfsnaam heeft Google geen toestemming gegeven om via Magnesium Health Wellness verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media Plugins

Magnesium Health Wellness maakt gebruik van Social Media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Magnesium Health Wellness gebruik van een aantal plugins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plugins zijn grotendeels bedoeld om de veiligheid van u en van de website te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

Magnesium Health Wellness waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Magnesium Health Wellness verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Magnesium Health Wellness hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden worden zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@magnesium-producten.nl, Magnesium Health Wellness zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Magnesium Health Wellness behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Veiligheid

Magnesium Health Wellness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Magnesium Health Wellness maakt onder andere gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Magnesium Health Wellness verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Magnesium Health Wellness op via info@magnesium-producten.nl. Deze website is een website van Magnesium Health Wellness.

Magnesium Health Wellness is als volgt te bereiken:

Postadres: Haaghuizen 20, 6042 WD Roermond
Vestigingsadres: Haaghuizen 20, 6042 WD Roermond
KvK nummer: 60465301

E-mailadres: info@magnesium-producten.nl
Telefoonnummer: +31 6 1010 2713

Ontvang 10% korting op jouw eerste bestelling!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang je persoonlijke code voor 10% korting op je bestelling.

10%
korting

Inloggen

Vul je e-mail en wachtwoord in om in te loggen.